Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Ponedjeljak, 10. srpnja 2017. | Novosti iz LAG-a

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovljena je potreba revizije i objave nove verzije Priručnika.
Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati još više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije koji su se pokazali kao korisna podloga u projektiranju natječaja kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Napominjemo kako su priloženi obrasci samo ogledni primjeri koje dajemo na korištenje i prilagodbu svakom davatelju financijskih sredstava, sukladno kriteriju proporcionalnosti.

Ova verzija Priručnika također nudi paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva koju mogu koristiti kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva. U pripremi je i ogledni primjer natječajne dokumentacije za sportske zajednice koja će u najskorije vrijeme biti objavljena zajedno s obrascima.

Priručnik sa svim pratećim dokumentima možete naći ovdje.

Arhiva

Kategorije objava