OBJAVLJEN PROGRAM ULAGANJA U ZAJEDNICU!

Utorak, 24. svibnja 2022. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je Program ulaganja u zajednicu kojim se ulaže u projekte obnove, adaptacije i rekonstrukcije građevina javne namjene i čija će provedba pridonijeti jačanju socijalne kohezije, očuvanju kulturne baštine i vjerskih sloboda.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) javne ustanove iz područja obrazovanja, zdravstva i kulture kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti, a za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera te kojima su osnivači RH, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u okviru svog samoupravnog djelovanja

b) vjerske zajednice i ustanove kojima su osnivači vjerske zajednice, vlasnici građevina u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje obrazovanih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive građevine: građevine sakralne i javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja koje služe za zadovoljenje obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih, karitativnih i vjerskih potreba u zajednici.

Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti vezane uz nadogradnju, obnovu, adaptaciju, rekonstrukciju i povećanje energetske učinkovitosti prihvatljivih građevina.

Prihvatljivi troškovi: troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja građevine fiksnom opremom, trošak PDV-a.

Razdoblje provedbe projekta i prihvatljivosti troškova je razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Iznos financiranja:

  • najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 200.000,00 kn s PDV-om
  • neće se financirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kn s PDV-om
  • najmanji udio podnositelja zahtjeva u financiranju projekta je 10 % ukupno prihvatljivih troškova projekta

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev za financiranje projekta.

Rok za dostavu zahtjeva za financiranje:  20. lipnja 2022. godine.

Više informacija o programu dostupno je OVDJE., sam Poziv za iskaz interesa je dostupan OVDJE, a kriteriji za bodovanje OVDJE.   

Na sljedećoj poveznici nalaze se svi potrebni obrasci i upute za podnošenje zahtjeva: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10.

Izvor: REDEA

Arhiva

Kategorije objava