Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”

Petak, 18. prosinca 2020. | Otvoreni natječaji

Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Specifično, Poziv je usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 kn (podijeljenih u dvije skupine za financiranje), pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva, 16. prosinca 2020.

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu [email protected] najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obvezno je navesti referentni broj i naziv Poziva.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dužan je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Informacije o načinu, datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

Informativna radionica održat će se virtualnim putem u utorak, 29. prosinca 2020., s početkom u 11.00 sati. Više informacija pronađite na stranicama Ureda za udruge.

Dio snimke s informativne radionice dostupan je na Youtube kanalu Ureda za udruge. Prezentacija koja je korištena za vrijeme Informativne radionice objavljena je na stranicama strukturnifondovi.hr.

Zbog snažnog potresa koji se dogodio za vrijeme trajanja radionice, informativna radionica je prekinuta te će ostatak radionice biti naknadno proveden, a pozivamo sve zainteresirane da svoja pitanja na koja žele dobiti odgovore u okviru radionice, pošalju uobičajenim putem – mailom na [email protected].

Snimka drugog dijela informativne radionice dostupna je na YouTube kanalu Ureda za udruge.

Prva izmjena natječajne dokumentacije (18.12.2020.):

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 25. siječnja 2021. godine od 9:00 sati.

Više informacija dostupno je ovdje.

Arhiva

Kategorije objava