Objava Otvorenog javnog poziva za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018.

Petak, 4. svibnja 2018. | Otvoreni natječaji

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge). Osnovna namjena sredstava: ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost): sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Prijave se zaprimaju isključivo od 2.5.2018. do 15.6.2018. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava