Obilježen Svjetski dan šuma na području LAG-a

Četvrtak, 24. ožujka 2016. | Novosti iz LAG-a

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je u suradnji sa Savjetodavnom službom održala stručno predavanje povodom obilježavanje Svjetskog dana šuma, 21. ožujka 2016. godine u prostorijama Općine Gornji Mihaljevec.
Predstavnik Savjetodavne službe Mario Vlašić, dipl. ing. šum. objasnio je prisutnima tematiku privatnih šuma te način na koji se mogu ishoditi dozvole za sječu, a koje su potrebne svima koji namjeravaju rušiti stabla u privatnim šumama.
Istaknuo je potrebu upisa u Upisnik šumoposjednika kako bi se osigurali uvjeti za participiranje na natječajima za financiranje aktivnosti u privatnim šumama kroz mjere ruralnog razvoja u šumarstvu. Predstavljeni su i drugi izvori financiranja koji su dostupni širem krugu šumoposjednika te je istaknuta potreba za obnavljanjem šumskog fonda autohtonim vrstama. U zadnje dijelu predavanja prezentirane su mogućnosti financiranja rekonstrukcije i održavanja šumskih prometnica u privatnim šumama.
Cilj predavanja bio je podići svijest o potrebi održivog gospodarenja privatnim šumama koje pokrivaju značajne površine LAG-a Međimurski doli i bregi.

Arhiva

Kategorije objava