Obavijest za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01.

Utorak, 21. veljače 2023. | Novosti iz ruralnog razvoja

  • U sklopu Strateškog Plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. –2027. nastavljamo s provedbom intervencije (dosadašnje mjere 17 iz PRR) kojom poljoprivrednici osiguravaju svoju poljoprivrednu proizvodnju. Ministarstvo poljoprivrede i dalje će kroz provedbu ove intervencije podizati svijest poljoprivrednika o potrebi prilagodbe klimatskim promjenama i potrebi za ugovaranjem osiguranja kako bi se ublažile posljedice šteta koje su posljedica sve učestalijih prirodnih nepogoda.

Ministarstvo poljoprivrede je za potrebe provedbe intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027. izradilo izračune vrijednosti za biljnu i stočarsku proizvodnju po jedinici površine/grlu/komadu i oni će se koristiti pri utvrđivanju maksimalne vrijednosti potpore.

U dosadašnjem programskom razdoblju za potrebe provedbe M17 „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“, prosječna vrijednost poljoprivredne proizvodnje utvrđivala se prema vrijednostima zabilježenim u knjigovodstvenim izvještajima korisnika u trogodišnjem razdoblju koje prethodi godini osiguranja ili kao prosječna vrijednost trogodišnje proizvodnje u proteklom petogodišnjom razdoblju, ne uzimajući u obzir najveću i najmanju vrijednost.

Novo: Vrijednosti poljoprivredne proizvodnje ažurirat će se za svaku kalendarsku godinu. Ministarstvo će izračune objavljivati uz natječaje, a ovisno o proizvodnji može biti izračunata na razini dvije regije: Kontinentalna i Jadranska Hrvatska.

Maksimalno prihvatljive iznose/vrijednosti godišnje poljoprivredne proizvodnje možete pogledati na sljedećoj poveznici.

IZVOR: PRR

Istaknuta slika: Iris Buhin-Leptir

Arhiva

Kategorije objava