Obavijest za korisnike –  automatskom procjenom satelitskim podacima na parcelama nije vidljiva propisana poljoprivredna aktivnost

Utorak, 7. studenoga 2023. | Novosti iz ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja korisnicima je poslala obavijest putem Agronet sustava, a ovim putem donosimo dodatno pojašnjenje.

Poljoprivrednici, kod kojih automatskom procjenom satelitskim podacima na parcelama koje su navedene u obavijesti nije vidljiva propisana poljoprivredna aktivnost, bit će predmet dodatne ekspertne procjene. Ako poljoprivrednik nije obavio poljoprivrednu aktivnost, kako mu se ne bi obračunale administrativne kazne, na Jedinstvenom zahtjevu za 2023. godinu može odustati od navedenih parcela do 15. studenoga 2023. godine. Ako je obavio poljoprivrednu aktivnost u propisanom roku, djelatnici Agencije za plaćanja će drugim raspoloživim podacima provjeriti poljoprivrednu aktivnost korisnika ili će ga zatražiti dostavu dokaza o obavljenoj poljoprivrednoj aktivnosti (npr. dokazivanje aktivnosti putem AgroGTF fotografija).

U slučaju utvrđene nesukladnosti, poljoprivrednik će o tome biti obaviješten odabranim načinima komunikacije (e-mail, AGRONET ili SMS) te će mu biti dostavljen i izvještaj o provedenoj kontroli na koji će imati mogućnost prigovora.

Ujedno napominjemo da se u Agronet sustavu, u kartici OBAVIJESTI, nalazi obavijest s ID ARKOD parcela i domaćim imenom kako bi se poljoprivrednici mogli lakše snaći. Ukoliko zbog nekog razloga nisu u mogućnosti sami pristupiti Agronet-u, korisnici se za pomoć mogu obratiti podružnici Agencije prema mjestu prebivališta nositelja gospodarstava.

Izvor: APPRRR

Istaknuta slika: Darko Kovač

Arhiva

Kategorije objava