Obavijest korisnicima o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

Petak, 26. veljače 2021. | Novosti iz ruralnog razvoja

Obavještavamo korisnike da je 24. veljače 2021. godine u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 (NN 19/2021).

Izmjena se odnosi na dokumentaciju koju podnositelji moraju priložiti uz zahtjev odnosno na:

  • Prilog I
  • kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za pravne osobe

Izmijenjeni tekst Priloga I možete preuzeti ovdje.

Sukladno izmjenama Pravilnika, pravne osobe predaju uz zahtjev kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu. Ostala dokumentacija ostaje ista kao i prije izmjena Pravilnika.

U nastavku teksta podsjećamo zainteresirane podnositelje na mjere i uvjete prihvatljivosti.

Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti su sljedeće:

Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele

Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača

Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka

Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina

Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Uvjeti prihvatljivosti

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika.

Poljoprivredna gospodarstva i obrti kao fizičke osobe u smislu ovih mjera smatraju se malim i mikro poduzetnicima.

Za Mjeru 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele i Mjeru 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:

upis u Registar farmi

upis grla u JRDŽ

Za Mjeru 3. Potpora uzgajivačima krmača, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:

upis u Registar farmi

u JRDŽ na dan 30. 11. 2020. ima upisano najmanje 6 krmača

imati registriran promet od najmanje 10 svinja po krmači u razdoblju od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Za Mjere: 4. Potpora proizvođačima jabuka, 5. Potpora proizvođačima mandarina i 6. Potpora proizvođačima krumpira, poduzeća koja osim navedenog ispunjavaju i sljedeće uvjete:

podnijeli su Jedinstveni zahtjev za potporu za površine pod jabukama i/ili mandarinama i/ili krumpirom u 2020. godini

stavili su na tržište:

  • za mjeru 4.: u referentnom razdoblju od 1. 8. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 15 tona/ha jabuke
  • za mjeru 5.: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 7,5 tona/0,5 ha mandarine
  • za mjeru 6.: u referentnom razdoblju od 1. 9. 2020. do 31. 12. 2020. godine najmanje 40 tona/2 ha krumpira

Podnošenje zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od do 5. ožujka 2021. godine.

Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni zahtjev za potporu poštom do 5. ožujka 2021. (zahtjev za potporu mora biti poslan do navedenog roka) na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanim pandemijom bolesti COVID-19«.

Uz ispisan i ovjeren zahtjev za potporu korisnik je dužan priložiti:

Izjavu iz Priloga I Pravilnika

Kopiju Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba

Za mjere: 4, 5 i 6 potrebno je dodatno priložiti i dostaviti popratnu dokaznu dokumentaciju za trženje robe u referentnom razdoblju. Prihvatljivi dokaz o trženju je:

  • za korisnike koji su upisani u Registar poreznih obveznika: otpremnica/račun izdana od strane podnositelja Zahtjeva u referentnom razdoblju
  • za korisnike koji nisu upisani u Registar poreznih obveznika: podatak iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda iz Upisnika poljoprivrednika /poljoprivrednih gospodarstava

Napominjemo kako se ove potpore ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Nadalje, ove potpore se ne mogu dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na dan 31. prosinca 2019. godine, no mogu mikro i malim poduzetnicima koji su bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na  dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

Više pročitajte ovdje.

Arhiva

Kategorije objava