Obavijest korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja RH

Ponedjeljak, 16. ožujka 2020. | Novosti iz ruralnog razvoja

Slijedom upita o statusima obrade Vaših zahtjeva za potporu i zahtjeva za isplatu, željeli bismo s Vama podijeliti osnovne informacije te Vam dati predodžbu o očekivanom roku dovršetka obrade. Agencija provodi gotovo 90 različitih tipova operacija te dobar broj njih ima neke specifičnosti u provedbi koje određuju brzinu obrade svakog pojedinog natječaja. Većina investicijskih mjera provodi se po sustavu dviju faza pri čemu se, dodatno, zahtjevi za isplatu podnose u jednoj ili više rata.

Operacije kod kojih su korisnici javni naručitelji (obveznici provedbe postupaka prema Zakonu o javnoj nabavi) podrazumijevaju i provedbu postupka javne nabave, što još više produljuje trajanje cjelokupnog procesa i ponekad predstavlja problem korisnicima s isplatama krajnjem dobavljaču ili sa zatvaranjem financijske konstrukcije posebice u situacijama kada su kod njih već nastali troškovi.

Sve su to elementi za koje Agencija ima razumijevanje te dodatnim angažmanom nastoji otkloniti sva uska grla u procesu.

Ono što bismo svakako htjeli istaknuti jest činjenica da je gotovo svaki objavljeni natječaj doživio izmjenu alokacije, a sve s ciljem financiranja što većeg broja projekata. Svako povećanje alokacije podrazumijeva povećanje broja obrađenih zahtjeva za potporu te, posljedično, višestruko povećanje zahtjeva za isplatu koje je potrebno obraditi.

Agencija se pri obradi svih zahtjeva susreće s manjkom kvalitete dostavljane dokumentacije kao i nepotpunom dokumentacijom za što je potrebno tražiti dopune. Tako je gotovo kod svih zahtjeva potrebno tražiti barem jednom dopunu/obrazloženje ili ispravak podnesene dokumentacije, dok kod nekih postoji potreba za višestrukim dopunama. Iz toga proizlazi kako kvalitetna i potpuna dokumentacija osigurava brži i jednostavniji pregled, odobravanje a time i isplatu. Agencija je spremna po potrebi održati dodatne edukcije vezano za pripremu dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.

Agencija je u protekloj godini odobrila 15.128 zahtjeva za potporu u ne-IAKS mjerama (oko 70 dnevno), više nego dvostruko od odobrenog u 2018. godini, dok je samo za ne-IAKS mjere isplatila 1,86 milijardi kuna.

Na poveznici dostavljamo okvirne rokove obrade zahtjeva

Arhiva

Kategorije objava