NPOO: TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURENTNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

Srijeda, 6. ožujka 2024. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo kulture i medija je u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo poziv „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“.

Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 33.180.702,10 EUR, od toga za grupu A 21.000.000,00 EUR, a za grupu B 12.180.702,10 EUR.

GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos 995.000,00 EUR.

U ovoj grupi planirana je dodjela državnih potpora te potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

  • trgovačka društva
  • obrti
  • ustanove u kulturi
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Više o Pozivu i uvjetima Poziva za Grupu A možete pronaći OVDJE.

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos 300.000,00 EUR.

U grupi B planirana je dodjela potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

  • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
  • obrti
  • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • trgovačka društva
  • ustanove u kulturi

Više o Pozivu i uvjetima Poziva za Grupu B možete pronaći OVDJE.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava je 1. 4. 2024. od 08:00 sati, dok je rok za podnošenje projektnih prijava je 31. 5. 2024. do 16:00 sati.

Izvor: REDEA / Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Istaknuta slika: Mirosvala Novak

Arhiva

Kategorije objava