Novi natječaj Saveza Alpe-Jadran za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna

Srijeda, 7. rujna 2016. | Otvoreni natječaji

Iz proračuna Saveza moguće je financirati projekte koji se provode na području svih članica Saveza pa tako i Međimurske županije te pripremu projekata za kandidiranje za financijska sredstva iz drugih izvora Europske unije. S obzirom da Savez ima osnovanu tematsku koordinacijsku točku (u daljenjm tekstu TCP) za 11 tema (područja suradnje), projekti mogu pokrivati bilo koje područje suradnje koje određeni TCP pokriva. Popis svih TCP-a po područjima nalazi se u sklopu prijavnog obrazca.Prijavni obrazac je potrebno poslati resornoj tematskoj koordinacijskoj točci do 30. rujna 2016.

Više o tome : 

Arhiva

Kategorije objava