Natječaji za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

Utorak, 30. svibnja 2017. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, operacije 4.2.1. – „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Objavljena su dva natječaja: Natječaj za mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180.000.000 kuna. Natječaj za velike korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 120.000.000 kuna. Prihvatljivi korisnici ovih natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda i upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Rok za podnošenje prvog dijela Zahtjeva za potporu počinje teći od 26. lipnja 2017. godine od 12 sati i traje do 31. srpnja 2017. godine do 12 sati.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava