Natječaj za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Ponedjeljak, 3. siječnja 2022. | Otvoreni natječaji

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i zadruge u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 10.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. veljače 2022. godine do 05. svibnja 2022. godine.

Izmjene Natječaja za TO 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Izvor: PRR

Arhiva

Kategorije objava