Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

Srijeda, 13. svibnja 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

 

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.2.1. će se zaprimati od 4. lipnja do 4. kolovoza 2020. godine, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava