Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Nedjelja, 8. studenoga 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama (u daljnjem tekstu: elementarna nepogoda) i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu

Visina javne potpore

Visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijave na novi natječaj za operaciju 5.2.1. će se zaprimati od 6. srpnja do 29. siječnja 2021. godine, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava