Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Utorak, 11. travnja 2023. | Otvoreni natječaji

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

* U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 13. Priloga 1. ovoga Natječaja

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 05. svibnja 2023. godine od 12:00 sati do 07. kolovoza 2023. godine do 12:00 sati. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi (OPG Kos)

Arhiva

Kategorije objava