Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Petak, 17. lipnja 2022. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

NATJEČAJ JE OTVOREN od 20. srpnja 2022. do 06. listopada 2022.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava