Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Petak, 14. kolovoza 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Korisnici

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura

Prijave na novi natječaj za operaciju 4.3.3. će se zaprimati od 1. srpnja do 30. listopada 2020. godine, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava