Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije

Srijeda, 15. srpnja 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost)

Raspoloživost sredstava

100.000.000,00 HRK

Uvećanje intenziteta potpore

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  • ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

Visina javne potpore (od-do)

5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore

do 50 % (do 90%)

Prijave na novi natječaj za operaciju 4.1.3. će se zaprimati od 2. siječnja do 30. rujna 2020. godine, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava