Natječaj za tip operacije 4.1.3 “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Utorak, 14. siječnja 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici

fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava

100.000.000,00 HRK

Uvećanje intenziteta potpore

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  • ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

Visina javne potpore (od-do)

5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore

do 50 % (do 90%)

 

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Arhiva

Kategorije objava