Natječaj za tip operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Petak, 8. travnja 2022. | Otvoreni natječaji

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine

U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

30.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.

Natječaj i sve detalje pogledajte ovdje.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: ANDREJA TURK-Štrigova

Arhiva

Kategorije objava