Natječaj za tip operacije 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Utorak, 14. siječnja 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla

Korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo od 2. prosinca 2019. godine
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo od 2. prosinca 2019. godine

Raspoloživost sredstava

50.000.000,00 HRK

Visina javne potpore (od-do)

5.000 – 300.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore (%)

do 50%

 

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Arhiva

Kategorije objava