Natječaj za TO 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti PG (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

Utorak, 8. prosinca 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Korisnici

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.čaj

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)

b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Prijave na novi natječaj za operaciju 4.1.1. će se zaprimati od 14. prosinca 2020. do 30. travnja 2021. godine, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava