Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Ponedjeljak, 10. svibnja 2021. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama maksimalno 15.000 eura za 5 godina.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su aktivni poljoprivrednici u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu ili

– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 (u daljnjem tekstu: Program) (odnosno da nisu podnijeli jedinstveni zahtjev za potporu za mjeru 11), osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa i tipa operacije 3.1.1

Prijave na novi natječaj za operaciju 3.1.1. će se zaprimati od 8. veljače od 12:00 sati do 31. prosinca 2021. godine do 12:00 sati, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava