Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Četvrtak, 17. veljače 2022. | Otvoreni natječaji

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 3.1. „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“, tipa operacije 3.1.1 „Potpora za sudjelovanjem poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 3.1.1).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je podizanje vrijednosti domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete s ciljem stvaranja njihove prepoznatljivosti na tržištu.

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su aktivni poljoprivrednici u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1307/2013 upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u trenutku podnošenja zahtjeva
za potporu. Prihvatljivi korisnici su oni koji prvi put ulaze ili najdulje 5 godina sudjeluju u:
– sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno  tradicionalne specijalitete
– nacionalnom sustavu kvalitete ili
– sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje (uključujući ekološke pčelare) pod uvjetom da nisu korisnici mjere 11 „Ekološki uzgoj“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program) (odnosno da nisu podnijeli jedinstveni zahtjev za potporu za mjeru 11), osim kategorije ekoloških prerađivača koji mogu istovremeno biti korisnici

Visina javne potpore

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje po korisniku/poljoprivrednom gospodarstvu u protuvrijednosti u kunama.

Iznos godišnje potpore određuje se u skladu s iznosom prihvatljivih troškova iz zahtjeva za isplatu.

NATJEČAJ JE OTVOREN do 30. studenog 2022. do 12:00 sati

1.Izmjene Natječaja Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu i sada glasi: „od 12:00 sati 1. ožujka 2022. godine do 12:00 sati 30. studenoga 2022. godine“

Izvor: PRR

Istaknuta slika:

Arhiva

Kategorije objava