Natječaj za tip operacije 16.1.2 Operativne skupine

Petak, 21. svibnja 2021. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu projekata operativnih skupina ugovorenih temeljem Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – provedba tipa operacije 16.1.1 „Potpora za osnivanje operativnih skupina“ od 10. lipnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj za provedbu tipa operacije 16.1.1)

Korisnici

Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koje s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) imaju sklopljene ugovore o financiranju temeljem Natječaja za provedbu tipa operacije 16.1.1

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 30.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.

Prijave na novi natječaj za operaciju 16.1.2. će se zaprimati od 14. lipnja do 31. kolovoza 2021. godine , a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava