Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Srijeda, 13. svibnja 2020. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

 

Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se zaprimati od 03. lipnja do 03. kolovoza 2020. godine, a sve informacije i potrebna dokumentacija dostupne su ovdje.

Arhiva

Kategorije objava