Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Četvrtak, 17. kolovoza 2017. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova). Natječaj je namijenjen obnovi poljoprivrednog potencijala, dakle nije mu cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa. Preduvjet za provedbu navedenog tipa operacije jest, da korisnik pribavi Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore. Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava