Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ponedjeljak, 18. lipnja 2018. | Otvoreni natječaji

Predmet Natječaja je dodjela sredstava sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu“ za provedbu tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda te upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije:

Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva, iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže, te se proizvedena električna i/ili toplinska energija koristi za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom.

Vrijednost potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 400.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi do 200.000 EUR.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava