Natječaj za provedbu podmjere 8.6., operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima”

Petak, 15. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

Korisnici: šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima. Prihvatljivi troškovi: kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi. Potpora do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 15.11.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava