Natječaj za provedbu podmjere 8.5., operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Petak, 15. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

Korisnici: šumoposjednici, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruženja šumoposjednika. Prihvatljivi troškovi su konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. Potpora do 100% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Rok za prijavu: 10.10.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava