Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

Ponedjeljak, 5. rujna 2016. | Otvoreni natječaji

U okviru Mjere 07 potpora se između ostalog dodjeljuje putem podmjere 7.2., tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Predmet natječaja je dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.Prihvatljivi prijavitelji su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. Prihvatljiv projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda. Rok za prijavu 5.listopad 2016.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava