Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Petak, 15. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

Prihvatljivi troškovi: ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, za obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu. Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti): od 5.000 do 1.000.000 EUR
Rok za prijavu: 06.10.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava