Natječaj za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ – „MPS-ovi“

Utorak, 7. veljače 2023. | Otvoreni natječaji

Radi ublažavanja posljedica učinaka ruske invazije na Ukrajinu te osiguravanje likvidnosti s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu  mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 31.853.474,02 eura:

1.) Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva > 3.000 EUR SO, upisana u Upisnik poljoprivrednika najkasnije do 1. siječnja 2021. koji sudjeluju u:

 •  a) podmjeri 10.1. „Agro-okoliš” Programa u 2022. godini i/ili
 •  b) mjeri 11 „Ekološka proizvodnja” Programa u 2022. godini.

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske na dan 10. veljače 2023. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Izračun potpore je opisan u Prilogu 1. Natječaja.

2.) Natječaj za MSP-ove gdje su Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472, registrirana za preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru ili pamuka, osim proizvoda ribarstva najkasnije 1. siječnja 2021. godine u:

 • a) Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji za potkategoriju B – prerađivači i/ili
 • b) odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede (Upisnik objekata i subjekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Registar primarnih proizvođača hrane za životinje) ili ne životinjskog podrijetla u nadležnosti Državnog inspektorata (Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata) i/ili
 • c) Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za obavljanje dopunske djelatnosti prerade i/ili
 • d) registru proizvođača predmeta opće uporabe (kozmetički proizvodi) u nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika propisani su podtočkom 2.1. Natječaja

Za korisnike koji ispunjavaju uvjete propisane podtočkom 2.1. ovoga Natječaja iznos paušalne potpore izračunava temeljem smanjenja primitaka/prihoda korisnika u 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu.

Uzimajući u obzir %-tno smanjenje primitaka/prihoda, paušalna potpora po korisniku iznosi kako slijedi:

 • a) 10% – 20% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 5.000 EUR
 • b) 20,01% -30% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 10.000 EUR
 • c) 30,01% – 40% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 15.000 EUR
 • d) 40,01% – 50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 20.000 EUR
 • e) >50% smanjenja primitaka/prihoda – potpora 25.000 EUR.

Agencija za plaćanja će prije isplate potpore za korisnike obveznike poreza na dohodak provesti razmjenu podataka s Poreznom upravom radi provjere ispravnosti podataka za 2022. godinu.

Korisnik koji je podnio zahtjev za potporu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na učinke invazije Rusije na Ukrajinu nije prihvatljiv korisnik u oba objavljena Natječaja.

Drugi instrumenti potpore uključuju:

 • a) Program pojedinačnog i portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost i ulaganja izvoznika usklađen s Privremenim kriznim okvirom – odjeljci 2.1 i 2.2
 • b) Program dodjele potpora HBOR-a – TCF – 2.1 2.3
 • c) Program državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda.

VAŽNA NAPOMENA!

Sve zainteresirane potencijalne korisnike koji ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u, pozivamo da se upišu u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: EKPRRiR) za mjeru M22 najkasnije do 10. veljače 2023. godine.

Prilikom unosa podataka u Zahtjev za upis u EKPRRiR nužno je u polje „faks“ upisati tekst „M22“:

Bez upisa u EKPRRiR nije moguće podnošenje zahtjeva za isplatu potpore.

Ova obavijest se ne odnosi na Korisnike koji već posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu i već imaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u.

Kod podnošenja Zahtjeva za upis u Evidenciju korisnika ili Zahtjeva za izmjenu podataka u Evidenciji korisnika potrebno je u polja „E-mail“ i „Ponovljeni upis istog e-maila“ upisati elektronsku adresu korisnika koja se ne koristi u Evidenciji korisnika niti u opciji Profil na Agronet-u za nekog drugog korisnika.

 1. IZMJENE natječaja za Mjeru 22 – 07. i 08.02.2023.

Obavijest za Mjeru 22

Izvor: PRR / APPRRR

Istaknuta slika: Jakov-Sedlar-Strahoninec

Arhiva

Kategorije objava