Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Petak, 17. studenoga 2023. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 17. studenoga 2023. godine Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EUR-a, od čega:

– za mikro, male i srednje korisnike (od 10.000/15.000 EUR-a SO do 250.000 EUR-a SO) 40.500.000,00 EUR-a

– za velike korisnike (>250.000 EUR-a SO) 13.500.000,00 EUR-a

– za ekološke proizvođače 6.000.000,00 EUR-a.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100%  isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera.

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EUR-a, a najviše 2.000.000 EUR-a.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 29. ožujka 2024. do 12:00 sati, a detalje pogledajte ovdje.

Izmjene: Produženje roka za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju 73.10.

Slijedom obavijesti o nedostupnosti Agronet sustava na dane 23. i 24. ožujka 2024. godine, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje ispravak Natječaja za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. od 17. studenoga 2023., prvim izmjenama od 22. prosinca 2023., drugim izmjenama od 19. siječnja 2024. i trećim izmjenama od 16. veljače 2024., kojim se krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžuje s 27. ožujka 2024. do 12:00 sati na 29. ožujka do 12:00 sati.

Korisnike koji imaju otvorene postupke nabave u EONA-i i kojima postupak prikupljanja ponuda završava dana 23. ili 24. ožujka 2024., molimo da danas u EONA-i produže rok za prikupljanje ponuda.

Detaljnije pogledajte ovdje.

Izvor: PRR / APPRRR

Istaknute slike: Dušanka Berdin

Arhiva

Kategorije objava