Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Ponedjeljak, 18. srpnja 2022. | Otvoreni natječaji

Svrha natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Ciljevi mjere:

Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.

Korisnici:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju

200.000.000,00 HRK od čega:
– 150.000.000,00 HRK za biljnu proizvodnju
– 50.000.000,00 HRK za stočarsku proizvodnju

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je:

– 75.000 € za ugovoreno osiguranje za biljnu proizvodnju
– 40.000 € za ugovoreno osiguranje za stočarsku proizvodnju

u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

U slučaju da korisnik podnese zahtjev za isplatu potpore koji sadrži police osiguranja koje pokrivaju štete i na stočarskoj proizvodnji i na biljnoj proizvodnji prvo će se utvrditi iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za biljnu proizvodnju (do maksimalno 75.000 EUR), a tek onda će se utvrđivati iznos prihvatljive potpore temeljem polica osiguranja za stočarsku proizvodnju (do najviše 40.000 EUR pod uvjetom da zajedno s prihvatljivim iznosom potpore za police koje pokrivaju štete na biljnoj proizvodnji ne prelaze 75.000 EUR).

NATJEČAJ JE OTVOREN od 25. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022.

IZMJENE!

Izmjene V. natječaja za provedbu podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Izvor: PRR

Istaknuta slika: LAG Međimurski doli i bregi

Arhiva

Kategorije objava