Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Ponedjeljak, 1. lipnja 2020. | Otvoreni natječaji

Agencija za plaćanja objavila je danas, 25. svibnja 2020. novi natječaj za provedbu Mjere 17 Upravljanje rizicima, Podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Raspoloživost sredstava
100.000.000,00 kuna
Sufinanciranje

70% prihvatljive premije osiguranja

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog Natječaja.

Visina javne potpore

Do 75.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom je od 1. lipnja od 12:00 sati do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

Nove objave

Arhiva

Kategorije objava