Natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Petak, 30. prosinca 2022. | Otvoreni natječaji

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu

6. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 10. travnja 2023. godine do 12:00 sati

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu

do 15. prosinca 2023. godine do 12:00 sati

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ (u daljnjem tekstu: podmjera 10.2.).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

Ciljevi mjere

– potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu
– očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

Korisnici

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Visina javne potpore

Visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti

Raspoloživost sredstava

10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 EUR)

Sufinanciranje

do 100 %

Izvor: PRR

Istaknuta slika:

Arhiva

Kategorije objava