Natječaj za operaciju 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Utorak, 2. kolovoza 2016. | Otvoreni natječaji

Prihvatljivi korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Visina potpore iznosi od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za prijavu  27. 10.2016.

više o tome 

 

Arhiva

Kategorije objava