Natječaj za intervenciju 78.01. Potpora prenošenju znanja

Srijeda, 26. srpnja 2023. | Otvoreni natječaji

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 68/2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja

Prihvatljivi korisnici

Korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

a) privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
b) privatni savjetnik
c) nevladine organizacije
d) Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
e) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika

15,88 EUR

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 24. srpnja 2023. godine do 24. kolovoza 2023. godine. Detaljnije možete pogledati ovdje.

Izvor: PRR

Istaknuta slika: Petek Tamara_poljoprivredna aktivnost

Arhiva

Kategorije objava