Natječaj za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Ponedjeljak, 4. prosinca 2023. | Otvoreni natječaji

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 132/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik)

Prihvatljivi korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija

ili

  • fizičke i pravne osobe (uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Visina javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi: 300.000 EUR

Intenzitet javne potpore je 65 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80 % za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici. 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. do 12:00 sati.

Izvor: REDEA / PRR

Istaknuta slika: Lara Jankaš

Arhiva

Kategorije objava