NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2024. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZAVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Četvrtak, 2. svibnja 2024. | Otvoreni natječaji

PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovoga Natječaja je dodjela financijskih sredstava u skladu s odlukom o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske KLASA: 033-03124′ 041106, URBROJ: 5030t-04l25-24-3 od 14. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: odluka) i Programom potpora ruralnog razvoja za pomoć malim poljoprivrednim gospodarstvima za 2024. godinu (u daljnjem tekstu Program).

PRIHVATLJII KORISNICI
Prihvatljivi prijavitelji su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije l. siječnja 2024. godine, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 1.000 EUR SO do 7.000 EUR SO izračunate na temelju važećeg EVPG kalkulatora, organizacijskih oblika: a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) b) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu SOPG).

Prihvatljivi korisnici mogu se prijaviti iz sljedećih JLS-ova: Domašinec, Podturen, Mala Subotica, Pribislavec i Mursko Središće.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive aktivnosti moraju se provoditi u JLS u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj JLS s kojom graniči u kojoj ima registrirane resurse evidentirane u Upisniku poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i navedene u prijavnoj dokumentaciji u skladu s Prilogom l ovoga Natječaja

UVJETI PRIJAVE
Prijave se mogu slati preporučenom poštom ili osobnom dostavom u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede u zatvorenoj omotnici. 3. Omotnica s prijavom treba biti dostavljena na adresu i s naznakom:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Ulica grada Vukovara 78 10000 Zagreb
Prijava na Natječaj ZA FINANCIMNJE PROJEKATA U 2024. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALN)G RAZV}JA NA P)DRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA NE OTVARATI!

Na omotnici s prijavom treba navesti i adresu pošiljatelja.

Početak podnošenja prijava moguć je od 02. svibnja 2024. godine. Krajnji rok za podnošenje prijave na Natječaj je 3. lipnja 2024. godine, preporučene pošiljke moraju biti poslane najkasnije 3. lipnja 2024. godine, ako se prijava dostavlja u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede mora se dostaviti najkasnije 3. lipnja 2024. godine do 15:00 sati.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Istaknuta slika: Maggie Martina Kodba

Arhiva

Kategorije objava