Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Četvrtak, 10. kolovoza 2023. | Otvoreni natječaji

Provedba nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjernog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. i točkom 2.8.2. Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: operativni programi) te načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti u nadležnosti je Vlade Republike Hrvatske.

Odlukom Ministrice određeno je da će Ministarstvo poljoprivrede u 2023. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne Samouprave) i s udjelom više od 5 %o pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven Život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socioekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje u tekstu: OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2023. godine, ekonomske veličine od l.000 EUR do 7.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki l.4. ovoga Natječaja. Nisu prihvatljive promjene uvjeta prihvatljivosti nastale na strani korisnika nakon datuma objave Natječaja.

Prihvatljiva područja provedbe Natječaja prema vrijednosti indeksa razvijenosti na području LAG-a Međimurski doli i bregi su: OPĆINA PODTUREN, OPĆINA MALA SUBOTICA I OPĆINA DOMAŠINEC.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1.,”Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja i njihove eventualne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

Prihvatljive aktivnosti/troškovi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202 (2016)) za financiranje putem ovoga Natječaja su:
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje jednostavnih objekata uključujući objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva (ulaganje u objekte koji imaju pravomoćnu građevinsku i/ili uporabnu dozvolu)
c) kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni rabljeni traktori moraju biti proizvedeni 1999. godine i noviji)
d) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) čija će uporaba biti vidljiva u SO potvrdi prilikom završetka projekta
e) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje isključivo u slučaju podizanja trajnog nasada (prihvatljiv trošak uređenja je maksimalno 10% od iznosa kojim se ostvaruje povećanje obima proizvodnje)
f) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, troškovi promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
g) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

PODNOŠENJE PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijave se mogu slati preporučenom poštom ili osobnom dostavom u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede.
Omotnica s prijavom treba biti dostavljena na adresu s naznakom:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
Prijava na Natječaj
ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2023. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIMNJE
PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA
NASELJIENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIHMANJINA
NE OTVARATI!


Na omotnici s prijavom treba navesti i adresu pošiljatelja.
Početak podnošenja prijava moguć je od 14.8.2023. godine.
Krajnji rok za prijavu na Natječaj je 18.9.2023. godine.

Više informacija doznajte OVDJE.

Vijest o objavi natječaja pogledajte OVDJE.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Istaknuta slika: Lea Ciglarić_Poljoprivredna aktivnost, Selnica

Nove objave

Arhiva

Kategorije objava