Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja

Ponedjeljak, 21. svibnja 2018. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini.

Prihvatljivi korisnici su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici) koji: imaju registriranu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31); ostvaruju dobitak / dohodak s proizvodnim programom djelatnosti C16 i C31 koji čini glavni ili pretežiti udjel u ukupnom godišnjem prihodu; u trenutku objave predmetnog javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme; u 2017. godini pozitivno poslovali, odnosno koji prema posljednjem financijskom izvješću nisu u gubitku; nemaju evidentiran dug prema osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava; imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima prema bilo kojoj osnovi; Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore male vrijednosti za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, proizvodno – poslovni objekt, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj novog proizvoda te za nastup na sajmu ili izložbi.

Rok prijave je od 15.05.2018. do 15.06.2018. godine.

Više o tome:

Arhiva

Kategorije objava