NATJEČAJ 8.5.2. “USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE”

Četvrtak, 14. srpnja 2016. | Otvoreni natječaji

NATJEČAJ ZA PROVEDBU PODMJERE 8.5. “POTPORA ZA ULAGANJA U POBOLJŠANJE OTPORNOSTI I OKOLIŠNE VRIJEDNOSTI ŠUMSKIH EKOSUSTAVA” TIPA OPERACIJE 8.5.2. “USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE”

Prihvatljivi korisnici su: Šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva i pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode. Prihvatljivi troškovi za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Prihvatljivi troškovi za ulaganja određeni su listom prihvatljivih troškova koji su dio priloga natječaja iz članka 20. Pravilnika. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 100.000 eura. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Rok za prijavu: 17.10.2016.

Više o tome

Arhiva

Kategorije objava