Najavljujemo sudjelovanje LAG-a Međimurski doli i bregi na sajmu MESAP

Srijeda, 4. lipnja 2014. | Novosti iz LAG-a

Članovi LAG-a Međimurski doli i bregi će organizirano sudjelovati na sajmu MESAP 2014. od 13. do 15. lipnja 2014. godine u Nedelišću. Ovo će biti prva sajamska aktivnost LAG-a u koju će se uključiti dio članova koji su pokazali interes. LAG je u suradnji s MESAP-om organizirao i popratna stručna predavanja prvi dan sajma na koju poziva sve članove i druge zainteresirane osobe.

Program predavanja

MESAP, 13.06.2014.

13:00-15:00

  1. Promjene u prometovanju vinom , s naglaskom na deklariranje nakon ulaska RH u EU – Branka Mihaljević , dipl. ing. – HCPHS, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
  2. Vinogradi i vina Međimurja, s posebnim osvrtom na Moslavac – dr. sc. Ivana Alpeza – HCPHS, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo

 

16:00-18:00 organizira LAG Međimurski doli i bregi

  1. Program ruralnog razvoja 2014-2020 – Valentina Hažić, REDEA/Županijski tim za informiranje
  2. Pomoć u plasmanu domaće hrane i vina –  projekt FINOTEKA.com – Hrvoje Kolman, HR-KONCEPT d.o.o.
  3. Kako pripremiti razvojni projekt za sufinanciranje iz EU fondova? – Josip Bacinger, Bercon d.o.o.

Arhiva

Kategorije objava