Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Ponedjeljak, 5. rujna 2016. | Otvoreni natječaji

Nacionalna zaklada  raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna pod-natječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama. Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 15. rujna 2016. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 15. rujna 2016. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 15. rujna 2016. godine).

Više o tome :

Arhiva

Kategorije objava