N A T J E Č A J za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.

Utorak, 20. prosinca 2022. | Otvoreni natječaji

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. Ukupno planirana vrijednost Natječaja je četiri milijuna kuna / 53.0891,23 eura uz mogućnost povećanja.

PREDMET NATJEČAJA
Sufinanciranje zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači.

CILJ NATJEČAJA
Sprječavanje šteta od divljači na području Republike Hrvatske kako bi se smanjili ekonomski gubici u poljoprivredi prouzročeni od divljači.

IZNOS SREDSTAVA
Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 4.000.000,00 kuna / 530.891,23 eura (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450) uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih prijava veći od navedenih raspoloživih sredstava. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 50.000,00 kuna / 6.636,14 eura. Intenzitet sufinanciranja iznosi do 90% prihvatljivih troškova.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:
Prihvatljivi prijavitelj je:
A) pravna i fizička osoba (obrtnik) koji ima valjani ugovor o pravu lova – lovoovlaštenik
B) fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačka organizacija (u daljnjem tekstu: poljoprivrednik)
Protiv prijavitelja i odgovorne osobe, ne smije se voditi kazneni postupak niti smiju biti pravomoćno osuđeni za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15 i 37/21).

Prijavitelj mora imati uredno ispunjene obveze prema davatelju prava lova i obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave. Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija. Zaštitna sredstva moraju biti postavljena i služiti svrsi za koju su namijenjena najmanje pet godina od
dana kupnje.
Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

NATJEČAJ JE OTVOREN do raspodjele sredstava predviđenih za ovaj Natječaj, a najkasnije do listopada 2023. godine.

POSTUPAK ODOBRAVANJA I OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Pregled prijava provodi povjerenstvo za provedbu natječaja za sufinanciranje o čemu se sastavlja zapisnik. Razmatraju se samo prijave koje su pravodobno podnesene te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. Prijava koja ne udovoljava administrativno – formalnim uvjetima natječaja uvjetima Natječaja, zakašnjela prijava, prijava koja ne sadrži Natječajem propisanu dokumentaciju ili prijava koja nije izrađena u skladu s Natječajem i podnesena je na neki drugi način, neće se razmatrati, o čemu će prijavitelj biti posebno obaviješten. Lista za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na redoslijed zaprimljenih valjanih prijava. Ministarstvo poljoprivrede donosi odluku o dodjeli sredstava na temelju prijedloga povjerenstva.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede/REDEA

Istaknuta slika:  Predrag Trstenjak – Zimska idila

Arhiva

Kategorije objava