Mjera 14 “Dobrobit životinja”

Utorak, 2. travnja 2019. | Otvoreni natječaji

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti kojima se doprinosi dobrobiti goveda, svinja, peradi, koza i ovaca, a koje su iznad propisanih standarda dobrog držanja domaćih životinja (po svakoj ispunjenoj obvezi je određen iznos).

Sve detalje o ovom natječaju možete pogledati ovdje.

Arhiva

Kategorije objava