Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (ESF) – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Ponedjeljak, 19. lipnja 2017. | Otvoreni natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA- FAZA III“ usmjeren je na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada. Dana 26. svibnja 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije, kojom se produljuje trajanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga do 17. srpnja 2017. godine.

Više o tome: 

Arhiva

Kategorije objava